Địa chỉ: Xã Phật Tích, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh