Địa chỉ: Xã Phật Tích, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Phật Tích

Xã Phật Tích, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh